Gymnasiesärskolans program

Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program.