Resetillägg

Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget i din hemkommun.

Ansök om resetillägg

Sista ansökningsdag är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om resetillägg (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om resetillägg (blankett)PDF

Villkor för resetillägg

För läsåret 2020/2021 gäller följande villkor för att få resetillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara född 2001 eller senare
  • du ska studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
  • du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande (gäller studerande på friskolor)

Utbetalning och belopp

Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för 2020 är det 1 570 kronor per månad. Utbetalning sker för månaderna september till och med maj.

För dig som studerar på en kommunal skola
Vi betalar ut resetillägget runt den 20 varje månad från och med september till och med maj.

För dig som studerar på en friskola
Vi betalar ut resetillägget efter att du har visat upp kostnader för biljetter.

Mer information

Om du vill ha mer information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-572 79.