Busskort

Busskort

Du som studerar på en gymnasieskola inom Sörmlands län, har mer än sex kilometer till skolan och är folkbokförd i Katrineholms kommun kan ansöka om busskort. Du som studerar i ett annat län kan endast få resetillägg. Inte både busskort och resetillägg.

Ansök om busskort

Blivande elever i årkurs ett
Vi behöver ha din ansökan senast den 28 februari inför nytt läsår för dig som är blivande elev i årskurs ett på gymnasiet. Du ansöker utifrån ditt förstahandsval.

Blivande elever i årskurs två och tre
Vi behövar ha din ansökan senast den 28 februari inför nytt läsår.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hämtar du ditt busskort

Du som redan har ett busskort, sparar ditt busskort som blir aktiverat inför skolstart.

  • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola i Katrineholm, hämtar ut ditt busskort på respektive skola i Katrineholm.
  • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola utanför Katrineholm, men inom Sörmlands län, hämtar ut ditt busskort på bildningsförvaltningen måndag och tisdag under vecka 33.

Ansök om milersättning

Elever på gymnasiet som har mer än sex kilometer från hemmet fram till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats, kan ansöka om milersättning för bil fram till hållplatsen.

Åk med grundskolans skolskjuts i mån av plats

I de fall skolskjutsfordon för elever i grundskolan finns tillgängligt, kan en gymnasieelev få följa med i mån av plats de dagar grundskolans skolskjutsfordon trafikerar sträckan. Du måste ansöka och får åka med i mån av plats

Borttappat busskort

Om ditt kort blivit stulet eller om du inte kan legitimera dig eller missbrukat kortet får du som elev själv stå för kostnaden för biljett. Chauffören har även rätt att ta ut en extra kostnad. Vid förverkande av kort. Ska eleven be att få ett kvitto från chauffören. Kvittot ska visas upp på skolan som du går på för att du ska ha rätt att få ut ett nytt busskort. Det kostar 100 kronor att få ett nytt busskort. Chauffören rätt att förverka kortet. Samma gäller även om kortet inte fungerar.

Du som elev måste kunna legitimera dig. Om kortet missbrukas kan kortet tas tillbaka.

Kontaktperson skolskjuts

Telefon: 0150–572 79