Ansökan & antagning

Ansökan och antagning

Ansökningsperioden pågår mellan den 21 januari och den 15 februari.

Rutiner vid ansökan till gymnasietPDF

Ansök direkt på webben

Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70.

 • Du som är elev på en kommunal grundskola loggar in och ansöker via Lärknuten.
 • Du som är elev på Kunskapsskolan, Vingåkers kommun eller Flens kommun får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökan öppnar i januari.

Du kan få hjälp att fylla i din ansökan från studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ansök till gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte kan ansöka på webben

Du som inte kan ansöka via webben ansöker via en blankett. Med din ansökan måste du bifoga dina slutbetyg från årskurs 9. Kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 för att beställa en pappersblankett eller besök oss på Drottninggatan 19 (Safirenhuset).

Behörighet

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Behörighet till yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i fem valfria ämnen.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet.

Behörighet till högskoleförberedande program
För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs lägst godkänt betyg (E) i minst tolv ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i ytterligare nio ämnen.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

Fri kvot

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt kriterierna.

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från årskurs 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Meritvärdet kan då maximalt blir 340.

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

Urval

Vi strävar efter att så många som möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Vissa utbildningar har ibland fler sökande än antal platser. Vi gör då urval baserat på högst meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på dina lägre val, andrahandsval och tredjehandsval.

Preliminär antagning

I mitten av april sker en preliminär antagning som grundar sig på betygen från höstterminen i årskurs 9. Syftet med den preliminära antagningen är att underlätta planeringen för gymnasieskolorna. Om du blir antagen i den preliminära antagningen, innebär det inte säkert att du blir antagen i den slutliga antagningen som sker den 1 juli.

Omval

I månadsskiftet april/maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan då ändra ordningen på dina val, lägga till eller stryka val.

Slutlig antagning

I början på juli gör vi en slutgiltig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du tacka ja eller ner till platsen.

Reservantagning

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när andra tackar nej.

Antagningsstatisk från tidigare år

Kontakta antagningen

Bildningsförvaltningen administrerar antagningen till Katrineholms gymnasieskolor och Flens gymnasieskola. Om du har frågor om antagningen är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0150-568 70.