Publicerad:

Nu tar vi tag i machokulturen!

Under läsåret 2022/2023 arbetar Katrineholms gymnasieskolor, tillsammans med ungdomsmottagningen, med projektet Machokultur.

Kuratorerna i Katrineholms gymnasieskolor

Maria, Jennifer, Madeleine, Amanda och Camilla arbetar som kuratorer i Katrineholms gymnasieskolor. Foto: Sara Rydstedt

Under vårens trygghetsenkät framkom det att både skolpersonal och eleverna i gymnasieskolan upplever att det finns machokultur i skolan, som skapar en otrygghet och ohälsa. Därför har kuratorena i gymnasieskolan, tillsammans med ungdomsmottagningen, startat projektet Machokultur som handlar om att lyfta och diskutera machokulturen. I förlängningen är målet att bryta machokulturen som finns bland ungdomarna.

Projektet genomförs tillsammans med Marco Vega, föreläsare och sexualupplysare. All skolpersonal fick se en föreläsning med Marco i augusti, innan eleverna började läsåret. Under måndagen vecka 47 så fick alla elever i årskurs 1 se samma föreläsning. Resterande dagar under veckan så har klasserna träffat Marco under en lektion där machokultur och sådant som följer lyfts och diskuterats.

Tanken är att man tillsammans med de verktyg som Marco gett elever och personal ska jobba vidare med projektet under hela läsåret.