Publicerad:

 #KlarFramtid förlängs!

EU-projektet #KlarFramtid hjälper ungdomar som är mellan 15 och 20 år in i studier eller arbete. Nu är det klart att projektet förlängs fram till sista september 2022.

#KlarFramtid har sedan januari 2020 stöttat ungdomar i att klara sina studier eller komma in på arbetsmarknaden. Nu har projektet fått godkänt att förlängas fram till sista september 2022. Framtidsteamet kommer därmed kunna stötta deltagare fram till sista augusti 2022.

I delprojekt Katrineholm har ett stort fokus varit på att få hemmasittare att komma tillbaka till skolan eller annan aktivitet. Framtidsteamet har även arbetat extra med att stötta niondeklassare inför steget upp till gymnasiet. Både Fredrik, elevkoordinator, och Philip, elevhandledare, har varit på plats i skolorna och stöttat deltagarna på olika sätt för att skapa trygghet.

Utifrån en utvärdering som Apel AB har gjort om #KlarFramtid syns det att de här områdena är väldigt uppskattade hos deltagarna. I utvärderingen har både deltagare och projektmedarbetare intervjuats för att få reda på framgångsfaktorerna av projektet. Utvärderingen visar att 100 procent av deltagarna som intervjuats tycker att projektet hjälpt dem. Den visar även att samtliga projektmedarbetare är mycket bra på att möta deltagarna. Det som lyfts som extra positivt med delprojekt Katrineholm är tillgängligheten och det individuella stödet.

Framgångsfaktorer som lyfts för hela projekt #KlarFramtid är:

  • Bemötandet hos personalen
  • Individuella anpassningar
  • Flexibilitet
  • Anpassade lokaler
  • Tid
  • Tillgänglighet

Nu ser medarbetarna i #KlarFramtid i Katrineholm fram emot en vår där de kan stötta ännu fler deltagare och ge dem framtidstro!

Framtidsteamet står uppradade framför en julgran. De har på sig tomteluvor och killarna har tomteskägg. De ler.

Framtidsteamet passar på att önska en god jul och gott nytt år!

Mer om EU-projektet #KlarFramtid

Vill du läsa mer om #KlarFramtid eller ansöka till projektet? Gå då in här.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.