Publicerad:

Katrineholms avgångselever tillbaks till skolan

Katrineholms sistaårselever vid gymnasieskolorna får gå tillbaks till skolan i begränsad omfattning redan i nästa vecka. Alla avgångselever ska ges möjlighet att ta examen.

Sedan den 18 mars har undervisningen i Katrineholms gymnasieskolor bedrivits på distans. I ett senare skede beslutade regeringen om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag. Syftet med det är att möjliggöra en fullständig examen för elever i nuvarande årskurs 3.

Katrineholms sistaårselever får alltså delvis komma tillbaka till skolbänken i nästa vecka för att slutföra sina gymnasiestudier.

– Vi välkomnar denna förändring vilket ger utökade möjligheter för våra avgångselever att nå sina mål och därmed kunna ta examen, säger Ola Stenliden verksamhetschef.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever för att:

genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
möta elever som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
ska kunna ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

– Vi tycker det är väldigt viktigt att göra det vi kan, inom ramen för de rekommendationer som finns i detta exceptionella läge, för att våra avgångselever ska kunna ta en gymnasieexamen. Vissa moment i utbildningen kan helt enkelt inte genomföras på distans, utan måste ske på plats i skolans lokaler, säger Johan Söderberg (S), ordförande Bildningsnämnden.

Presskontakt

Ola Stenliden
Ola.Stenliden@katrineholm.se
Telefon: 0705573435

Johan Söderberg:
johan.soderberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 71

Elev som labbar

Foto: Hanna Maxstad