Publicerad:

Dags för skolstart!

Tisdag den 11 januari börjar årskurs 1 gymnasiet och efter en vår med distansstudier kommer återigen att studierna ske på plats i skolan.

Duveholmsgymnasiet

Skolstart sker klockan 09.00 den 11 augusti. Personal från estetiska programmen, samhällsvetenskapliga programmet och introduktionsprogrammet möter upp eleverna i huvudentrén som sedan visar dem vidare dit de ska vara.

Lindengymnasiet

De elever som ska börja på Lindengymnasiet har upprop i elevmatsalen. I entrén är det skyltat med pil till matsalen och rektor kommer även att möta upp. Olika tider gäller beroende på vilket program man ska börja.

Upprop 08.30

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Upprop 09.00

 • Ekonomiprogrammet

Katrineholms Tekniska College

Elever som ska börja på KTC har upprop i aulan som du hittar i direkt anslutning till skolans huvudentré. Olika tider gäller beroende på vilket program man ska börja.

Upprop 09.15

 • El- och energiprogrammet
 • Naturvetenskapliga programmet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Upprop 09.35

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Årskurs 2 & 3

Årskurs 2 och 3 börjar skolan 08.30 med mentorstid torsdag 13 augusti.