Jobba hos oss

Att ha roligt och utvecklas på jobbet, balans i livet och tid över för familjen är det viktigaste för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Som anställd i Katrineholms kommun har du en rad olika förmåner.

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledorden står för:

  • Respekt
  • Öppenhet
  • Tydlighet
  • Tillit

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön.

Tillägg till föräldraförsäkring

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön som du hade den första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda och du har totalt 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 är du uppe i 32 semesterdagar.

Pension

Som anställd hos oss har du ett grundskydd bland annat i form av ålderspension och efterlevnadspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Hälsa

Vi uppmuntrar och värnar om den enskilde medarbetarens hälsa. Vi arbetar aktivt på olika sätt i förvaltningarna beroende på hur verksamheten tillåter. Personalavdelningen har två hälsopedagoger som arbetar aktivt med förvaltningarna inom hälsoområdet.

Sjuklön

Om du blir sjuk får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Därefter går AFA-försäkringen in.

Sjukförsäkring

Våra anställda är försäkrade via AFA-försäkring när det gäller sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.