APL och lärlingsutbildning

Inom yrkesprogrammen är delar av utbildningen förlagd ute på arbetsplatser för att ge eleven yrkeskunskap, erfarenhet och kontakter i den bransch de utbildar sig inom.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande, innebar att du under minst 15 veckors tid har din utbildning på en eller flera arbetsplatser, som en praktikperiod. APL är ingen kurs, utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen och ge dig erfarenheter som är lättare att få på plats än på skolan.

Lärlingsutbildning

Lärlingutbildning innebär att du går ett yrkesprogram, men att du under studietiden är ute på en eller flera arbetsplatser. Från det att lärlingutbildningen börjar är du ute på arbetsplatser under minst halva tiden.

Du kommer till skolan för att läsa de gymnasiegemensamma ämnena och för de teoretiska kunskaperna du behöver i ditt yrke. Dina övriga kunskaper får du på de arbetsplatser du är på. De kunskaperna ska vara samma som elever som läser i skolan.

De program som har lärlingsutbildning är barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, och VVS- och fastighetsprogrammet.

Du kan ansöka om lärlingsersättning från CSN under din lärlingstid. Bidraget ska täcka resor och måltidskostnader du kan ha i samband med din lärlingsplats. Läs mer på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats..