Likabehandlingsplan

Alla på förskolan Trädgården skall känna sig trygga och respekterade. Vår förskola ska vara en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Förskolan Trädgårdens likabehandlingsplan

Förskolan Trådgårdens likabehandlingsplan (förkortad version)

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*