8 april 2014

Snilleblixtar i förskolan

snilleblixtar

Förväntansfulla 4-åringar från Trädgårdens förskola. Uppklädda med rockar och skyddsglasögon, redo för att arbeta med Snilleblixtarna.

Syftet med Snilleblixtarna är i första hand att stimulera barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap på ett roligt och inspirerande sätt.

Snilleblixtkonceptet vänder sig till förskola och skola upp t.o.m. årskurs fem. Det är en arbetsmodell som ska väcka barn och elevers nyfikenhet, lust att lära och förmåga att kritiskt reflektera. Men också att skapa nytt och agera på olika sätt.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Skogsborgsskolan
Postadress: Dalagatan, 641 36 Katrineholm
Telefon: 0150-572 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Skogsborgsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*