Kvalitetsredovisning

Katrineholms kommun tar fram skriftliga kvalitetsredovisningar varje år som en del i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten i de kommunala skolorna och förskolorna.

Vad innehåller en kvalitetsredovisning?

En kvalitetsredovisning innehåller bedömningar av hur målen uppnåtts. I de fall målen inte har nåtts står det i kvalitetsredovisningen vilka åtgärder som behövs.

Varför har man en kvalitetsredovisning?

Kvalitetsredovisningen är främst ett hjälpmedel för förskolans ledning, personal och elever för att utveckla verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska också ge information och möjlighet till ökat inflytande för föräldrar och andra intressenter.

I kvalitetsarbetet ingår även tillsynsbesök och enkäter till föräldrar, barn och elever. Detta sker med hjälp av Qualis.

Stavstugans förskolas kvalitetsredovisning 2015-2016

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*