Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Sörgårdens förskola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. skollagen.

Sörgårdens förskola - Likabehandlingsplan 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*