Likabehandlingsplan 2015

 

Skolenheten ska enligt skollagen och diskrimineringslagen utarbeta årliga planer för hur man skall förebygga och arbeta med diskriminering och kränkande behandling (årlig plan). Planen benämns likabehandlingsplan i skollagen men vi har valt att kalla den Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Likabehandlingsplan 2015

likabehandlingsplan