Likabehandlingsplan

På Norrgårdens förskola tolererar vi inga former av kränkande behandling! Om ett barn eller en vuxen upplever att den har blivit kränkt, tar vi det på allvar. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling. Grunden för ett gott klimat bland barnen är ett gott klimat bland de vuxna. Det är viktigt att vuxna i förskolan är ett föredöme för barnen i verksamheten.

I Lpfö98/10 kan man läsa följande: "Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder".

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*