27 februari 2017

Igloon målar i snön

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet (Lpfö98/16).

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*