Kvalitetsredovisning

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

  • Reflektion – att få till tid och innehåll.
  • Vidareutveckla lärmiljön inne och ute.
  • Språkutveckling – genom implementering av språkutvecklingsplanen och kompetensutveckling.
  • Marknadsföring av vår förskola.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Häringe förskolas kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisng 2015-2016