2 april 2015

Påskpyssel på Sälen

Ett bord med klippta och målade påskägg

Nu påskpysslar vi för brinnande livet och när vi pysslar får vi med många av förskolans lärandemål!

En klippt påskkyckling

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar tilltro till sin egen förmåga
  • känner delaktighet i sin egen kultur
  • utvecklar sin motorik
  • utvecklar sin förmåga att reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar

Ett barn som skriver på sin påskkyckling

  • utvecklar sitt intresse för skriftspråk

En klippt påskhare

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik tex genom att se och följa/avbilda mönster
  • utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker

                              En klippt påskhare

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*