25 november 2013

5-åringarnas arbete på Sälen

Lappar på vad barn skrivit

Läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk symboler och deras kommunikativa funktioner.

Ett A gjort av bestick och en arm

Läroplanen säger att varje barn ska stäva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmåga.

Hästbygge av klossar

Läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga, utvecklar sin förmåga att bygga och skapa, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Valla skola
Postadress: 641 61 Valla
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valla skola
* = Obligatorisk uppgift
*