16 februari 2015

Lagunen

Vimplar med bokstäver som bildar namnet Lagunen

I augusti år 2015 kommer Lagunen att ha blandade åldrar, 3-5 år i alla basgrupper. Pedagogerna på Lagunen arbetar med att barnen ska ha inflytande över sin tid i förskolan och miljöerna anpassas och utgår från barnets intressen och nyfikenhet. Barnen i storarbetslaget delas upp i mindre grupper under stora delar av dagen.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*