9 april 2013

I förskolan hänger lek och lärande ihop

Hjälmar på ett staket

LÄRANDET SKA FINNAS I LEK, TEMAARBETE OCH VARDAGSSITUATIONER.

I UTELEKEN GÖR BARNEN MÅNGA ERFARENHETER AV MATEMATIK. VUXNA SOM FINNS NÄRA KAN SÄTTA ORD PÅ DET SOM SKER, UTMANA BARNEN VIDARE I DERAS UTFORSKANDE OCH TILLFÖRA ANNAT MATERIAL ELLER FRÅGESTÄLLNINGAR SOM UTVECKLAR BARNENS TÄNKANDE.

Två barn på mattan i backen

BARNEN KAN DÅ GÖRA ERFARANDEN AV MATEMATIKENS ALLA OLIKA DELAR:

  • RÄKNING
  • MÄTNING
  • FORM OCH DESIGN
  • LOKALISERING
  • LEKAR OCH SPEL
  • FÖRKLARING OCH ARGUMENTATION

Två pulkor med olika mycket snö på Tung och Lätt

HÄR KOMMER NÅGRA FLER EXEMPEL FRÅN EN AV VÅRA SOLIGA VINTERDAGAR:

Geometriskform i is

Volym och vikt med sand

Hur många hinkar behöver vi

Skicka ett tips om sidan till någon
Valla skola
Postadress: 641 61 Valla
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valla skola
* = Obligatorisk uppgift
*