10 april 2013

Dukning på Sälen

Ett barn som räknar hur många barn det är till lunch

Här är ett exempel där barnen räknar, delar upp, löser problem och dokumenterar sitt arbete och dukar till lunch på avdelning Sälen på Häringe förskola.

Räknar hur många barn som ska äta på Sälen idag!

Kaplastavar på ett bord

Räknar upp lika många kaplastavar som antalet barn som ska äta!

Kaplastavar som ska läggas ut

Fördela kaplastavarna på låtsasborden. Hur ska vi sitta idag?

Kaplastavar vid de olika borden

 Hur många får plats vid varje bord? Kan vi sitta lika många vid varje bord?

Hur många ska äta idag räknar på fingrarna

Räknar tallrikar

Ställer allt som behövs för dukningen på en vagn

Räkna upp rätt antal tallrikar, glas, knivar och gafflar.

Dukar bordet

Duka!

Ritar hur många det är dukat till

Ritar hur många som det är dukat till idag!

En ritat bild på antalet barn som ska äta

En ritad bild på antalet barn och vuxna som ska äta

Barnens dokumentationer kan vi senare titta på tillsammans och jämföra våra olika sätt att tänka kring antal, placering, problemlösning mm

Skicka ett tips om sidan till någon
Valla skola
Postadress: 641 61 Valla
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valla skola
* = Obligatorisk uppgift
*