Områdesråd

Områdesråd är ett forum där du som förälder på Guldregnets, Gersnäs och Lasstorps förskola har möjlighet att påverka ditt barns vistelse på förskolan.

Förskolecheferna, våra arbetslagsledare och vår områdespolitiker representerar Förskolan.

Vi behöver dig som förälder både för att få information om vad ni tycker, men även kunna sprida vår information om vad som händer på förskolan.

Rådet träffas två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor.

 

 

Du som förälder är mycket välkommen att delta.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Anteckningar från områdesråd

Områdesråd 2017-01-25

Områdesråd 2017-05-10