Kvalitetsredovisning

Guldregnet är en relativt nyöppnad förskola i Katrineholm. Det är många rutiner och tillvägagångssätt som ska struktureras och landa i verksamheten. Det vi valt att prioritera utifrån personalens skattningar i qualis är kopplade till Föräldrainflytande och till att utveckla Reggio Emilia-inspirationen på förskolan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*