Likabehandlingsplan

Alla är lika

Förskolan Gersnäs- Trygghet, gemenskap och glädje

”Vi vill att förskolan Gersnäs ska ha ett öppet klimat där alla individer blir sedda och respekterade utifrån deras egna intressen och behov. Vi arbetar för en trygg gemenskap där glädje och lust att lära präglar tillvaron” (förskolans vision).

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter till lärande.

Förskolan måste göra allt för att förhindra att barn eller vuxna blir diskriminerade eller trakasserade. Därför upprättas varje år en likabehandlingsplan på förskolan med tydliga mål och riktlinjer utifrån förskolans värdegrundsarbete (se högerspalt).

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*