Kvalitetsredovisning

Dokumnetera processer

För att ständigt utveckla vår verksamhet arbetar vi mot mål som årligen följs upp i en kvalitetsredovisning. Målen sätts upp efter genomförd självskattning i Qualis och resultat av brukarenkäter. Enkäterna kommer som webbformulär till vårdnadshavarnas epostadresser en gång om året och ger dem möjlighet att tycka till om och påverka vår verksamhet.

Prioriterade utvecklingsområden som vi på Gersnäs förskola arbetar med under 2015/16

  • Profilera och marknadsföra FörskolanGersnäs på kommunens hemsida. Samt öka aktiviteten på lärknuten.
  • Pedagogerna behöver mer ingående studera varje enskilt barn och dokumentera dess lärprocesser och inflytande över sin vardag. Varje barn ska få större möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.
  • Pedagogerna måste utveckla arbetet med olika uttrycksformer samt skapa nya lärmiljöer efter barnens behov och intresse.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*