5 oktober 2015

Tema Matematik på Gersnäs förskola

Matematiktema på Gersnäs förskola

På Gersnäs förskola arbetar vi tematiskt över terminerna. Tidigare terminer har barnen arbetet med teman som "vatten", "språk" och "konstiga djur".  Under höstterminen 2015 har vi matematiktema och utgår ifrån tre gemensamma huvudmål:

  1. Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med olika matematiska begrepp
  2. Barnen ska på ett lekfullt sätt få möjlighet att reflektera över olika problemlösningar
  3. Vi vill uppmärksamma barnen om att matematiken finns överallt runt omkring oss
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*