10 mars 2016

Tema Insekter på Förskolan Gersnäs

Vilken färg har en skogsmyra?
Vårterminens tema på förskolan Gersnäs kommer att handla om insekter. Vi vill föra fram vikten av empati och omsorg gentemot allt levande. Låta barnen reflektera över olika etiska ställningstaganden som kan uppkomma i vardagen och utveckla ett konkret arbete runt småkryp och insekter. Vi vill

arbeta aktivt med nya begrepp som uppkommer under temat samt lyfta fram fler olika sätt att söka fakta och information på.

Förskolan Gernäs gemensamma mål för tema insekter:
1.Att barnen utvecklar respekt och omsorg för allt levande
2.Att barnen tillägnar sig innebörden av Temats begrepp
3.Att barnen ska få möjlighet att  utforska och söka fakta i flera olika miljöer och medier
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*