30 maj 2016

Insekternas tid är nu

Insekter

Med barnens intresse som grund har Tema Insekter genomsyrat verksamheten på Förskolan Gersnäs hela vårterminen. Genom faktasökning, skapande, sång, rim och ramsor, spel och lek har intresse och kunsap om insekterna ökat hos både barn och peagoger. Nu äntligen kan vi möta dessa spännande småkryp ute i naturen och studera dem på nära håll. Mycket spännande.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*