20 september 2016

Förskolan Gersnäs i sagornas värld

Tema Sagor

I Juni månad avslutades det mycket spännande temaarbetet om insekter som alla avdelningar arbetat med under vårterminen. Under höstterminen 2016 ska förskolan in i sagornas fantastiska värld och arbeta med temat som kort och gott fått heta "Tema sagor". Den här terminen har inga fasta målomområden för temat satts upp. Med fokus på barnens intresse planeras och utvecklas arbetet under terminens gång och ska på det viset ge barnen större möjlighet till inflytande över verksamheten och sin egen vardag. Vi ser fram emot en mycket spännande höst!

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*