31 augusti 2016

Välkomna tillbaka efter alla ledigheter

En clipartbild där barnen gör olika aktiviteter

På förskolan har vi just nu inskolningar av nya barn och barn som flyttat mellan avdelningarna. Då påbörjas det en ny grupprocess bland alla barnen för att hitta sina roller igen. En del kompisar har slutat och några har tillkommit, vilken är då min plats i den här gruppen?

Då påbörjar vi ett nytt kompisarbete utifrån Linda Palms 10 kompisböcker.

Detta kopplar vi till Förskolans läroplansmål:

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Dessutom börjar de nya barnen utforska vårt material och vi pedagoger börjar observera vad barnen nu tycker är intressant. Kanske hittar vi något vi kan utforska djupare i tillsammans med barnen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*