22 april 2016

Vad är konsert?

      Fyra bilder som beskriver olika typer av musikkonserter

I vårt ljudprojekt har barnen börjat fundera över ordet konsert. Vi har därför börjat bena ut vad begreppet innebär genom att titta på olika konserter på Youtube. Vi har koncentrerat oss på att visa olika musikstilar som en Wienkonsert, Popkonsert, Schlager, och Rockkonsert. Det barnen märkte var att det hörs instrument på alla ställen, någon som sjunger på tre av konserterna, fina lampor av olika typer (ljuskronor och några som blinkar och byter färg), Det finns publik vid alla konserterna som lyssnar och klappar i händerna, alla som framträdde var på en slags scen.

Vi tittade även på en barnteater. Då märkte barnen att det inte var några blinkande lampor. Det var människor som pratade i stället för sång, även där fanns publiken och lite musik. Men det var mest tal som skedde.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*