4 november 2016

Skriftspråk i förskolan

Bokstäver på olika sätt, pussel, med kaplastavar

På förskolan i Björkvik leker vi fram skriftspråket och barnen lär sig att man kan delge kunskap med många olika metoder. Några exempel är att bygga bokstäverna med kaplastavar, lägga bokstavspussel, skriva och rita med pennor eller använda en dator för att kommunicera.


I vårt styrdokument står det att:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*