25 januari 2016

Skridskor

                                     Två barn som åker skridskor

Björkviks förskola och skola har fördelen av ett samarbete med Björkviks idrottsförening genom att föreningen spolar upp en skridskois till elever och barn. Detta utnyttjas av både skolbarn, fritidsbarn och förskolebarn. Även på kvällar och helger används isen frekvent.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*