30 september 2016

Renar och älgar

Bilder på en älg och ren

Under tiden som vi väntar på svar på våra brev började vi prata om att samerna har renar. Vi letade fram bilder på renar och märker att barnen börjar jämföra dem med älgen som vi har nära oss. Och ett arbete med älgar och renar påbörjas. Vi tittar på likheter och skillnader mellan djurslagen. Vi funderar på hur detta arbete kan utvecklas. Kanske kan vi leta spillning eller titta på horn. Vi får se vart barnen leder oss.

Detta kopplar vi till Förskolans läroplansmål:

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, samt kunnande om djur
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*