28 september 2016

Olika kulturer

Karta med personer i sin kulturs klassiska dräkter

I vår utvärdering av förra läsåret såg vi att vi var dåliga på att belysa andra kulturer. Därför bestämde vi oss för att göra ett kulturarbete under hösten. Vi tog ut tre bilder: en bild som skulle föreställa en vanlig Katrineholmskille, en kille i samekolt samt en grupp massajer. Nu har vi börjat titta på likheter och skillnader mellan dessa tre bilder. Dessutom har vi satt upp en karta dit vi kopplat de tre bilderna för att barnen skall få en förståelse avståndet mellan de olika personerna.

Barnen har börjat författa ett brev till Samen som vi döpt till Mikko samt Massajgruppen, där de har ställt några frågor angående omgivningen där dessa personer bor. Förhoppningsvis får vi svar på våra frågor.

Detta kopplar vi till Förskolans läroplansmål:

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*