31 januari 2017

Matematik i förskolan

Ett barn som mäter en dinosaur med ett måttband

Den här månaden har det skett matematik på olika sätt på Björkviks förskola.

De äldre barnen har utforskat begreppet TID. Vad är tid? Kan man se tid?

Några har också försökt förstå olika mätinstrument som tumstock och måttband. Hur används dessa? Vad visar de? Är sakerna längre eller kortare. Dessa undersökningar gör att barnen får förståelse för flera matematiska begrepp.

De yngre barnen radar upp vardagsföremål som de sedan räknar.

Ett barn som räknar mandarinklyftor

Olika bilder som visar siffror och tid

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*