27 oktober 2016

Matematik i förskolan

Barn som sorterar olika saker efter form, färg eller mönster

Här pågår det matematikarbeten på förskolan i Björkvik på olika sätt. Barnen sorterar, väger, mäter , undersöker volym. Sorterar former, tränar på att skriva siffror genom att följa siffrans linje med fingret, jämföra spår med sin egen hand.

Detta gör att barnen får möta det som läroplanen beskriver:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggandeegenskaperhos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid ochförändring,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över ochpröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiskabegrepp och samband mellan begrepp,

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*