20 april 2016

Måla till musik del 1.

         Barns tolkning av Bergakungens sal i form av teckningar.

Eftersom barnen är intresserade av sång och musik ville vi sammankoppla dessa med ett annat uttryckssätt. Vi valde då att låta barnen måla till naturljud. Barnen ritade det deras erfarenhet sa formade ljuden, tex fåglar, regndroppar, bilar, med mera. Där efter bytte vi till att lyssna till ballader och barnen fortsatte rita det deras fantasier tog fram utifrån musiken. För att utvidga deras musikkännedom började vi då att lyssna till Klassisk musik. Vi började med Bergakungens sal eftersom den är ganska dramatisk i sin framtoning. Första gången barnen fick höra stycket sa vi inte vad stycket hette utan bara att de skulle rita det de tänkte på utifrån musiken. Det blev blandade bilder.

Därefter berättade vi vad stycket hette och de fick rita vad de trodde stycket handlade om.

Sista gången fick barnen först höra styckets namn för att sedan rita samtidigt som stycket spelades.

Den sista gången märkte vi att barnen började påverka varandras bilder då de kände igen både namn och stycke, eftersom nu uppstod samtal runt vad de ritade och bilderna nu började likna varandra.

Vi avslutade målningsperioden med att titta på en tecknad film på Youtube som hade gjorts utifrån vad musikstycket skulle beskriva.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*