19 september 2015

Kompisarbete

Som uppstart på det nya läsåret började vi i Björkviks förskola med ett värdegrundsarbete. Vi har använt oss av ett material som heter 10 små kompisböcker, skapad av Linda Palm och Lisa Sollenberg.  Det bygger på tio stycken små böcker med tillhörande affischer som tar upp värdegrundsfrågor. Dessa läser vi och pratar om. Dessutom sjunger vi sånger om hur man är en bra kompis. Vi har lärt oss en speciell kompissång. Meningen med den är att vi skall skriva fler verser som bygger på barnens syn på kompisars sätt att vara.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*