28 februari 2017

Kamin

En björn och en Pippi-väska

Språkutvecklande arbete på Björkviks förskola, avdelning nyponet.

Mål ur LPFÖ 98: Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumenterar och kommunicerar med andra.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Vi kommer att fördjupa oss lite i dessa mål. De barn som är födda 2011 kommer att få med sig en väska hem över helgen där det finns en björn som heter Kamin, en kamera samt ett skrivhäfte.

Tanken är att barnen får dokumentera Kamins helg genom att ta kort och få hjälp med att skriva i häftet om vad Kamin har fått vara med om. Väskan tar barnet med sig till förskolan efter helgen. Väl på förskolan kommer barnet att få berätta och visa för kompisarna vad Kamin varit med om.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*