1 mars 2016

Fortsättning på Konstprojektet

                            Bild på en talgoxe och en kråka

Vi på Nyponets avdelning vid Björkviks förskola har under februari fortsatt vårt arbete med ljud. Ute på gården och i skogen har vi ljyssnat efter olika ljud. Vi har genom ljuden blivit nyfikna på vilka fåglar som låter på så olika sätt. Nu känner vi igen talgoxens och hackspettens läten. 

  En bräbit med spikar och gummisnoddar

I bygg har vi bland annat byggt egna stränginstrument med hjälp av en brädbit, dyckert och gummisnoddar. Detta var ett led i vår process att få barnen att förstå att strängarna ger ljud genom att svänga och att det blir olika toner beroende på hur hårt snodden är spänd.

  Tre olika typer av pianos, ett riktigt, en synt och en på i-paden.

Vi har också sett att det finns olika typer av pianos, som vi testade att spela på. I ett av pianona kunde vi se hur en liten hammare slår på en tråd (stäng) och då blev det ljud.

  Bild på pianots hammare som slår på strängarna.

Vi jämförde det med en gitarr som också har stängar och att man slår på dem för att det skall bli ljud. Vi har dessutom lärt oss att musiken har ett eget alfabet som man spellar efter. De heter toner.

  Barnen har ritat egna notblad med olika noter på

 

I ateljen har vi gjort maracas som vi fyllt med olika material. De olika materialen gör att de låter olika när vi spelar på dem.

Dessutom har vi utvecklat vårt arbete med olika typer av lera till att göra olika pärlor i trolldeg. Det vi lärde oss var att man behöver ha något i pärlan när man gräddar, annars flyter hålet i pärlan ihop igen.

  Olika alster som är gjorda i trolldeg. Bland annat ett hjärta och några pärlor och ringar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*