17 november 2016

Banor och Älgar

Tre bilder som barnen tycker ser ut som älgar

Vid terminsstarten märkte pedagogerna i Björkviks förskola att barnen var intresserade av olika motoriska banor. Detta ledde till att vi började se banor överallt. I och med älgjaktens start vaknade ett intresse för älgen.  Någon som gör en bana i skogen är älgen som går på samma ställe varje gång. Därför beslutade vi oss för att låta barnen möta kunskap om älgen på många olika sätt.

Vi har gått ut i skogen och letat spår efter älgen och andra djur. Vi har byggt älgar i plus plus. Vi har hittat en stubbe som ser ut som håret från en älg och en stubbe som älgen kanske har trampat igenom. Eller har hålet uppstått på något annat sätt?

Ett barn ritade en skylt där barnet vill skydda älgen från bilarna med orden: ”Rör inte min älg”. Vi har sjungit sånger om älgen som demonstrerar, och hur man skall komma över en trafikerad väg.

Vi har även börjat skapa ett rum där älgen har en stor plats.

Vi har börjat undersöka hur stor en älg är i verkligheten genom att mäta med tumstock och jämföra vikten med hur många av förskolans individer tillsammans väger lika mycket som en älg.

Detta gör att vi arbetar med matematik, språk och naturvetenskap, tre av läroplanens stora områden, i ett och samma tema

Älgar byggda i plus plus med morötter, en teckning där det står: rör inte min  älg, samt harspår i snön

Ett rum där det finns älghorn, älgskelett och en uppbyggd miljö.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*