31 mars 2017

Ateljen

Barn som målar med lim och strör salt på limmet

Under denna månad har barnen på Björkviks förskolas avdelning Enbäret börjat komma och delta i aktiviteterna som sker i ateljén. De har skapat troll, målat med olika typer av material, som tallbarr, granbarr, kvistar, skaften till äpplen och päron. Dessutom har barnen skapat med hjälp av papper, salt och lim. De började att göra mönster med hjälp av limmet och strödde sedan salt över hela pappret. Därefter skakades överflödigt salt bort och teckningen fick torka. Efter ett par dagar målades alstret. Det blev väldigt fina skapelser.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*