5 februari 2016

Snöskapelse i Bie

snöskapelse i Bie

När snön hade bildat skare så plockade barnen bort snöbitar och byggde en skapelse på höjden.De hjälpte varandra att lägga bitarna.Några barn använde en pulka som redskap att transportera snöbitarna till stället där de skulle förvara snöfallen.I läroplanen LpFö-98 rev 10 så står ett mål.Att varje barn ska få utveckla sin förmåga ,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,material och redskap .

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*