23 oktober 2015

Rörelselek i Bies gymnastiksal

Rörelselek i Gymnastiksalen

Vi går regelbundet till Bie Skolas gymnastiksal och har rörelselek.Barnen önskar ofta att få hänga i ringar och repen där de tränar stärka upp musklerna i hela kroppen.Barnen brukar ha mini röris som uppvärmning och sedan redskapsgymnastik och avsluta med någon lek eller avslappning.Därefter sitter vi i förskoleklassens sal och äter frukt innan vi går tillbaka till Bikupan.
Läroplanen Lpfö-98 rev.-10 står det som mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*