20 april 2017

Projekt: Bokstäver i lera

Bokstav i lera

Bokstav i lera 3

 

I Bie förskola har vi projekt Bok.
Barnen har visat intresse för att skriva texter och bokstäver.Utifrån deras intresse har vi nyfikenhetsfrågan,kan man skapa bokstäver av olika material .Några barn har skapat bokstäver i lera och andra med Pinnar.
De har även skapat egna böcker med bilder och text,som de har läst för varandra under läsvilan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapande förmåga i många olika uttrycksformer som lek,bild,rörelse m.m (Lpfö -98 rev-10).

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*