23 oktober 2015

Myrstack

myrstack

Här är vi ute och letar efter myrstack och vi hittade en på Bieåsen. Myrorna var  lite slöa för att det var kallt ute.Vi fångade en myra och tittade i en lupp.Vi hade med en bild på hur det såg ut inuti en myrstack och så pratade vi om vem som fixar så att det blir en stack.Hur myrorna pratar med varandra.Om man ville fick man hålla i en myra.När vi hade tittat på myrorna gick vi till stenarna och lekte och vi åt frukt. LpFö-98 rev.-10.Förskolan ska sträva att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liksom sitt kunnande om växter ,djur.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*