23 oktober 2015

Förmiddags fika på Bikupan Bie

Förmiddags fika

Här har barnen förmiddagsfika och de serverar kycklingkaka.Barnen tränar samarbete och turtagning ,använder sin fantasi och de får känna gemenskap i gruppen.Enligt läroplanen LpFö-98 rev.-10 så står det följande: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp ,att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*